ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS DEL CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA ÓSCAR ESPLÁ D’ALACANT

  • Presidenta: Marta Asenjo Rueda
  • Vicepresident: Adrián Gimeno Olazarán
  • Secretària: Tania Ferri Candela
  • Tresorera: Carlota Seijo Fernández
  • Vocals:  Paula Serrano Alonso, Belén De La Sagra Lafuente, María Mercedes Lillo Carbonell

Informació i contacteaecsma@csmalicante.com

Inscripció de socis

Estatuts de l’asociació