ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS DEL CONSERVATORI

  • Presidenta: Marta Asenjo Rueda
  • Secretària: Tania Ferri Candela
  • Tresorera: Carlota Seijo Fernández
  • Vocals:  Sara Blanco Garate, Manuel Esteve Mora, José Hernández Conca

Informació i contacteaecsma@csmalicante.com

Inscripció socis

Estatuts de l’associació