Òrgans de Govern

Els components de l’equip directiu són:

Director: Sr. José Vicente Asensi Seva

Vicedirector: Sr. Jesús M. Gómez Rodríguez

Cap d’Estudis: Sra. M. Angeles Galant Estacio

Secretari: Sr. Segundo Fernández Garri